Tyskie krajobrazy

ZAWIADOMIENIA O CZYNNOŚCIACH PODJĘTYCH W CELU USTALENIA PRZEBIEGU GRANIC

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic
Tytuł Zawiadomienie o wyznaczeniu punktów granicznych/ustaleniu granic działek ewidencyjnych (działki ewidencyjnej nr: 374/19, 375/19, 1195/26, 283/15, 458/15, 287/23, 656/23, 659/24, 663/27, 669/27, 316/80, 1150/82, 1125/85, 1757/85 , 667/28, 668/83, 1166/83, 221/83, 220/83, 1114/85, 1221/85, 1254/85 w obrębie 0007 Wilkowyje)
Treść

Na podstawie §39 ust. 3 w zw. z art. 32 ust. 1-5 i art. 11 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021 poz. 1990) oraz §32 ust. 1  rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390), a także zgłoszenia pracy geodezyjnej w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta w Tychach pod numerem GWG-ODGiK.6640.590.2021 uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 02.03.2022 r. o godz. 10.00 w Tychach, przy posesji na ul. Szkolnej 61   nastąpi wyznaczenie punktów granicznych działek nr 374/19, 375/19, 1195/26, 283/15, 458/15, 287/23, 656/23, 659/24, 663/27, 669/27, 316/80, 1150/82, 1125/85, 1757/85  w obrębie 0007 Wilkowyje z działkami sąsiednimi nr 667/28, 668/83, 1166/83, 221/83, 220/83, 1114/85, 1221/85, 1254/85 w obrębie 0007 Wilkowyje, a w przypadku braku możliwości wyznaczenia punktów granicznych nastąpi ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych nr 374/19, 375/19, 1195/26, 283/15, 458/15, 287/23, 656/23, 659/24, 663/27, 669/27, 316/80, 1150/82, 1125/85, 1757/85 z działkami sąsiednimi

Załączniki
Osoba wprowadzająca informacjęSteczek Iwona
Data wytworzenia informacji2022-02-11
  1. 2022-02-11 10:58:24 Steczek Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-02-10 08:57:09 Steczek Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót