Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/264/23
Kategoria Zarządzenia Prezydenta Miasta
Kadencja 2018 - 2024
Numer porządkowy 264
Rok porządkowy 2023
Miesiąc porządkowy 8
Numer aktu 0050/264/23
Tytuł

Zarządzenie Nr 0050/264/23 PREZYDENTA MIASTA Tychy z dnia 3 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/298/22 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 sierpnia 2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/52/22 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach” – Etap I, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.6. Czyste powietrze, poddziałanie 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs nr RPSL.04.06.01–IZ.01–24–403/21(formuła grantowa)

Podpisane przez Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2023-08-03
Data wejścia w życie 2023-08-03
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzromczyk Roman
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek-Krysiak Iwona
Data wytworzenia informacji2023-08-03
  1. 2023-08-07 11:18:02 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2023-08-07 11:15:55 Łukaszek-Krysiak Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót