Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/10/23
Kategoria Zarządzenia Prezydenta Miasta
Kadencja 2018 - 2023
Numer porządkowy 10
Rok porządkowy 2023
Miesiąc porządkowy 1
Numer aktu 0050/10/23
Tytuł

ZARZĄDZENIE NR 0050/10/23 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs

Podpisane przez Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2023-01-10
Data wejścia w życie 2023-01-10
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzromczyk Roman
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek-Krysiak Iwona
Data wytworzenia informacji2023-01-10
  1. 2023-01-16 11:15:35 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2023-01-10 12:31:21 Łukaszek-Krysiak Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót