Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/341/22
Kategoria Zarządzenia Prezydenta Miasta
Kadencja 2018 - 2023
Numer porządkowy 341
Rok porządkowy 2022
Miesiąc porządkowy 9
Numer aktu 0050/341/22
Tytuł

ZARZĄDZENIE NR  0050/341/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 września 2022 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2022 roku z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia 2021-2025 w ramach celu operacyjnego: nr 3 Promocja zdrowia psychicznego.  I Cel Główny Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego do roku 2022 (MPOZP) Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym  Cel szczegółowy Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu

Podpisane przez Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2022-09-20
Data wejścia w życie 2022-09-20
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęFerenc Marzena
Osoba wprowadzająca informacjęZawiślak Katarzyna
Data wytworzenia informacji2022-09-20
  1. 2022-09-20 12:38:15 Zawiślak Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót