Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/299/22
Kategoria Zarządzenia Prezydenta Miasta
Kadencja 2018 - 2024
Numer porządkowy 299
Rok porządkowy 2022
Miesiąc porządkowy 8
Numer aktu 0050/299/22
Tytuł

ZARZĄDZENIE NR 0050/299/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/299/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach” – etap II, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.6. Czyste powietrze, poddziałanie 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs nr RPSL.04.06.01–IZ.01–24–403/21(formuła grantowa)

Podpisane przez Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2022-08-19
Data wejścia w życie 2022-08-19
Zmienione przez
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzromczyk Roman
Osoba wprowadzająca informacjęTrzcionka Katarzyna
Data wytworzenia informacji2022-08-19
  1. 2023-08-07 11:44:05 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-08-19 12:11:33 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót