Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/134/22
Kategoria Zarządzenia Prezydenta Miasta
Kadencja 2018 - 2024
Numer porządkowy 134
Rok porządkowy 2022
Miesiąc porządkowy 4
Numer aktu 0050/134/22
Tytuł

ZARZĄDZENIE NR 0050/134/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 kwietnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs

Podpisane przez Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2022-04-13
Data wejścia w życie 2022-04-13
Data zakończenia obowiązywania 2022-06-21
Data uchylenia 2022-06-21
Traci moc 2022-06-21
Uchylone przez
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzromczyk Roman
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek-Krysiak Iwona
Data wytworzenia informacji2022-04-13
  1. 2022-06-23 10:43:33 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-04-15 09:36:06 Łukaszek-Krysiak Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót