Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/93/22
Kategoria Zarządzenia Prezydenta Miasta
Kadencja 2018 - 2024
Numer porządkowy 93
Rok porządkowy 2022
Miesiąc porządkowy 3
Numer aktu 0050/93/22
Tytuł

ZARZĄDZENIE NR 0050/93/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2022r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/318/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 września 2021r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs, zmienionego Zarządzeniem nr 0050/394/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 października 2021r.

Podpisane przez Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2022-03-21
Data wejścia w życie 2022-03-21
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzromczyk Roman
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek-Krysiak Iwona
Data wytworzenia informacji2022-03-21
  1. 2022-03-22 09:43:11 Łukaszek-Krysiak Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót