Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/43/22
Kategoria Zarządzenia Prezydenta Miasta
Kadencja 2018 - 2024
Numer porządkowy 43
Rok porządkowy 2022
Miesiąc porządkowy 2
Numer aktu 0050/43/22
Tytuł

ZARZĄDZENIE NR 0050/43/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lutego2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/402/21 Prezydenta miasta Tychy z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy, a będących w trwałym zarządzie lub administrowaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach

Podpisane przez Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2022-02-10
Data wejścia w życie 2022-03-01
Traci moc 2023-01-01
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęCieślik Marcin
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek-Krysiak Iwona
Data wytworzenia informacji2022-02-10
  1. 2022-11-30 16:33:29 Zawiślak Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-02-15 10:16:27 Łukaszek-Krysiak Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót