Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/394/21
Kategoria Zarządzenia Prezydenta Miasta
Kadencja 2018 - 2024
Numer porządkowy 394
Rok porządkowy 2021
Miesiąc porządkowy 10
Numer aktu 0050/394/21
Tytuł

ZARZĄDZENIE NR 0050/394/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/318/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs

Podpisane przez Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2021-10-21
Data wejścia w życie 2021-10-21
Załączniki
 • Zarządzenie [ Pobierz | Pokaż ] (35,5 kB)
 • Regulamin Projektu Grantowego [ Pobierz | Pokaż ] (972 kB)
 • Załącznik nr 1 Harmonogram działań [ Pobierz | Pokaż ] (804,99 kB)
 • Załącznik nr 2 Deklaracja udziału w projekcie_zmiana [ Pobierz | Pokaż ] (817 kB)
 • Załącznik nr 3 Ankieta dot instalacji OZE [ Pobierz | Pokaż ] (761,94 kB)
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące niewykorzystywania energii produkowanej ze źródeł OZE na potrzeby działalności gospodarcze [ Pobierz | Pokaż ] (793,5 kB)
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku w fazie budowy z terminem oddania do użytkowania nie późnej niż do dnia podpisania Umowy o powierzenie grantu [ Pobierz | Pokaż ] (792,5 kB)
 • Załącznik nr 6 Oświadczenie dotyczące wymiany eternitu [ Pobierz | Pokaż ] (793,5 kB)
 • Załącznik nr 7 Minimum zakres projektu koncepcyjno technicznego mikroinstalacji OZE [ Pobierz | Pokaż ] (767,29 kB)
 • Załącznik nr 8 Parametry minimum mikroinstalacji OZE [ Pobierz | Pokaż ] (917,5 kB)
 • Załącznik nr 9 Umowa mieszkanca z wykonawca weryfikacji technicznej [ Pobierz | Pokaż ] (788,5 kB)
 • Załącznik nr 10 Wniosek o udzielenie grantu [ Pobierz | Pokaż ] (822 kB)
 • Załącznik nr 10 Wniosek o udzielenie grantu - 3 osoby [ Pobierz | Pokaż ] (825 kB)
 • Załącznik nr 11 Wzór zapytania ofertowego [ Pobierz | Pokaż ] (935 kB)
 • Załącznik nr 12A Umowa o powierzenie grantu rok 2021 - zmiana [ Pobierz | Pokaż ] (888 kB)
 • Załącznik nr 12B Umowa o powierzenie grantu rok 2022 - zmiana [ Pobierz | Pokaż ] (888 kB)
 • Załącznik nr 13 Wniosek o płatność [ Pobierz | Pokaż ] (765,8 kB)
 • Załącznik nr 14 Karta oceny formalno-merytorycznej [ Pobierz | Pokaż ] (756,19 kB)
 • Załącznik nr 15A Umowa Grantobiorca Wykonawca - rok 2021 - zmiana [ Pobierz | Pokaż ] (852,5 kB)
 • Załącznik nr 15B Umowa Grantobiorca - Wykonawca - rok 2022 - zmiana [ Pobierz | Pokaż ] (852,5 kB)
 • Załącznik nr 16 Formularz oferty Wykonawcy dla Grantobiorcy [ Pobierz | Pokaż ] (828 kB)
 • Załącznik nr 17 Wniosek o wpis na listę Wykonawców [ Pobierz | Pokaż ] (784 kB)
 • Załącznik nr 18 Wymagania dla Wykonawców [ Pobierz | Pokaż ] (761,13 kB)
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzromczyk Roman
Osoba wprowadzająca informacjęTrzcionka Katarzyna
Data wytworzenia informacji2021-10-21
 1. 2021-10-22 12:00:32 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót