Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/318/21
Kategoria Zarządzenia Prezydenta Miasta
Kadencja 2018 - 2023
Numer porządkowy 318
Rok porządkowy 2021
Miesiąc porządkowy 9
Numer aktu 0050/318/21
Tytuł

ZARZĄDZENIE NR 0050/318/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2021r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs

Podpisane przez Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2021-09-01
Data wejścia w życie 2021-09-01
Data zakończenia obowiązywania 2022-04-13
Data uchylenia 2022-04-13
Traci moc 2022-04-13
Uchylone przez
Zmienione przez
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzromczyk Roman
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek-Krysiak Iwona
Data wytworzenia informacji2021-09-01
  1. 2022-04-15 09:37:58 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
  2. 2022-03-22 09:43:44 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
  3. 2021-10-22 12:02:46 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  4. 2021-09-09 09:09:37 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
  5. 2021-09-08 12:25:38 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
  6. 2021-09-02 16:47:24 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
  7. 2021-09-02 16:25:59 Łukaszek-Krysiak Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót