Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/346/20
Kategoria Zarządzenia Prezydenta Miasta
Kadencja 2018 - 2023
Numer porządkowy 346
Rok porządkowy 2020
Miesiąc porządkowy 11
Numer aktu 0050/346/20
Tytuł

ZARZĄDZENIE NR 0050/346/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs

Podpisane przez Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2020-11-17
Data wejścia w życie 2020-11-17
Traci moc 2021-02-12
Uchylone przez
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęSzromczyk Roman
Osoba wprowadzająca informacjęŁukaszek-Krysiak Iwona
Data wytworzenia informacji2020-11-17
 1. 2021-02-12 10:53:37 Trzcionka Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
 2. 2020-11-17 13:34:36 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
 3. 2020-11-17 13:32:39 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
 4. 2020-11-17 13:32:15 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
 5. 2020-11-17 13:31:57 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
 6. 2020-11-17 13:31:39 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
 7. 2020-11-17 13:31:15 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
 8. 2020-11-17 13:30:45 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
 9. 2020-11-17 13:29:22 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
 10. 2020-11-17 13:29:03 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
 11. 2020-11-17 13:28:43 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
 12. 2020-11-17 13:28:19 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
 13. 2020-11-17 13:27:59 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
 14. 2020-11-17 13:27:23 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
 15. 2020-11-17 13:26:59 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
 16. 2020-11-17 13:25:29 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
 17. 2020-11-17 13:25:11 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
 18. 2020-11-17 13:24:50 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
 19. 2020-11-17 13:24:31 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
 20. 2020-11-17 13:24:09 Łukaszek-Krysiak Iwona - Edycja istniejącej informacji
 21. 2020-11-17 13:23:44 Łukaszek-Krysiak Iwona - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót