Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/327/20
Kategoria Zarządzenia Prezydenta Miasta
Kadencja 2018 - 2023
Numer porządkowy 327
Rok porządkowy 2020
Miesiąc porządkowy 10
Numer aktu 0050/327/20
Tytuł

Zarządzenie 0050/327/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 października 2020 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonywania zleconego zadania na podstawie art. 15zzm. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Podpisane przez Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2020-10-30
Data wejścia w życie 2020-10-30
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęKryńska Agnieszka
Osoba wprowadzająca informacjęTrzcionka Katarzyna
Data wytworzenia informacji2020-10-30
  1. 2020-11-03 12:07:55 Trzcionka Katarzyna - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót