Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/35/2020
Kategoria Zarządzenia Prezydenta Miasta
Kadencja 2018 - 2023
Numer porządkowy 35
Rok porządkowy 2020
Miesiąc porządkowy 2
Numer aktu 0050/35/2020
Tytuł

Zarządzenie Nr 0050/35/2020 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego po raz trzeci do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, Rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I

Podpisane przez Moczkowska Aneta - z up. Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta ds. Zrównoważonego Rozwoju Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2020-02-10
Data wejścia w życie 2020-02-10
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęAntończak Katarzyna
Osoba wprowadzająca informacjęBoryczko-Wąsik Paulina
Data wytworzenia informacji2020-02-04
  1. 2020-02-11 08:47:22 Boryczko-Wąsik Paulina - Wprowadzenie informacji do Biuletynu
Powrót