Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0151/712/10
Kategoria Zarządzenia Prezydenta Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 712
Rok porządkowy 2010
Miesiąc porządkowy 3
Numer aktu 0151/712/10
Tytuł

ZARZĄDZENIE NR 0151/712/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej

Podpisane przez Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2010-03-31
Data wejścia w życie 2010-03-31
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDolińska Bożena
Osoba wprowadzająca informacjęBoryczko-Wąsik Paulina
Data wytworzenia informacji2010-03-31
  1. 2015-10-23 10:28:00 Chmielowiec Katarzyna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2012-04-02 09:11:37 Rygielska Grażyna - Edycja istniejącej informacji
Powrót