Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/290/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/289/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/288/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/287/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/62/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 marca 2013 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 286 /14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  27 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/209/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 września 2013 r. dotyczącego utworzenia Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Tychy celem włączenia nieruchomości, na ścianach których zlokalizowane są mozaiki z lat 60’ i 70’ XX wieku,

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/285/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 284/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/283/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpień 2014 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/282/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/281/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/280/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/279/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/278/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  12 sierpnia 2014 r. w sprawie obciążenia nieruchomości prawem służebności drogi

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/277/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/276/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie udostępnienia Radzie Osiedla Czułów działki nr 1734/27

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/275/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/274/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres do 3 lat.

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/273/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/272/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2014/2015

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/271/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz określenia zasad i trybu jego działania

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/270/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/269/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres do 3 lat.

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/268/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/267/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 01 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/99/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 06 maja 2011 r. w sprawie organizacji Zespołu organizacyjno – finansowego ds. realizacji Podprojektu nr 2 – część tyska i uczestnictwa w strukturach Jednostki Realizującej Projekt Tramwajów Śląskich S.A. dla Projektu pod nazwą „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Powrót