Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/182/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/181/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/180/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/179/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Dziewanny

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/178/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/177/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Brzechwy

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/176/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Ziemiańskiej w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/175/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/155/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/174/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/155/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/173/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia jednostek Gminy Tychy do udziału we wspólnym przetargu na zakup energii elektrycznej w roku 2015

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/172/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2014 w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów

12

ZARZĄDZENIA NR 0050/171/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu trwałego zarządu

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/170/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

14

ZARZĄDZENIE   NR   0050/169/14 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia NR 0050/28/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Tychach i ustalenia jej regulaminu

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/168/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/167/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/166/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Regionalne Centrum Gospodarki Wodno- Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/165/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/164/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 maja 2014 w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/163/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/162/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/161/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przekazania nieruchomości w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/160/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/159/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres do 3 lat

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/158/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej przeprowadzającej postępowanie konkursowe w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/157/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach stanowiącej ul. Mahoniową

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/156/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Fabrycznej

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/155/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r

Powrót