Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/154/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Tychy oraz opłat za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/153/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/62/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/152/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Drozdów

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/151/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Drozdów

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/150/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Gilów.

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/149/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Gilów

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/148/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach do oddawania w najem lub dzierżawę działek, gruntów, stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/147/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach do oddawania w najem lub dzierżawę działek, gruntów, stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/146/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach do zawierania umów dzierżawy z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, utworzonymi w związku z restrukturyzacją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/145/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i zespołów w Tychach

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/144/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/143/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/142/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/141/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/140/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/139/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/138/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Miejskie w Tychach

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/137/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/136/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/135/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/134/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

22

ZARZĄDZENIE NR  0050/133/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania składu osobowego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

23

ZARZĄDZENIE Nr 0050/132/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/131/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/130/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji nieruchomości położonej w Tychach, przy ul. Generała de Gaulle’a 2

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/129/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/128/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Dziewanny

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/127/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/126/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Dziewanny

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/125/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Dziewanny

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/124/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Czarnej

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/123/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/122/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Tychy na rok szkolny 2014/2015

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/121/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/120/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/119/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynach miejskim i zakładowych na terenie miasta Tychy

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/118/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/117/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/116/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/115/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia form i trybu przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/114/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 kwietnia 2014 w sprawie wysokości opłat oraz zasad postępowanie w sprawie umieszczania reklam poza pasem drogowym na terenach stanowiących mienie komunalne Miasta Tychy

42

ZARZĄDZENIE NR 0050/113/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji ds. wyłączenia dokumentacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

43

ZARZĄDZENIE NR 0050/112/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Tychach

44

ZARZĄDZENIE Nr 0050/111/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku, w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pn. „Tyskie Inicjatywy Kulturalne BIS”

45

ZARZĄDZENIE Nr 0050/110/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

46

ZARZĄDZENIE NR 0050/108/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 kwietnia 2014 r. W sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2014 – 2018 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

47

ZARZĄDZENIE NR 0050/107/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 kwietnia 2014  r. w sprawie wyznaczenia lokalu obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego

48

ZARZĄDZENIE NR 0050/106/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury pn. Miejskie Centrum Kultury w Tychach

49

ZARZĄDZENIE NR 0050/105/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na Budowę Hospicjum w Tychach

50

ZARZĄDZENIE NR 0050/104/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

51

ZARZĄDZENIE NR 0050/103/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości lokalowej wraz z prawem własności gruntu na nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Cielmickiej nr 45

Powrót