Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/102/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/101/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/100/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/99/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/98/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/97/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/14/13 z dnia 11.01.2013 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/96/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014  r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/132/12 z dnia 13.04.2012 r. 

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/95/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/94/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/93/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2013 rok

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/92/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/91/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/90/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Nowokościelnej

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/89/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/88/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres 1 roku

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/87/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 marca  2014r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy”

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/86/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/85/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 883/41, położonej w Tychach przy ul. Wędkarskiej

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/84/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2013

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/83/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za rok 2013

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/82/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres 3 lat

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/81/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania pełniącego obowiązki dyrektora samorządowej instytucji kultury pn. Miejskie Centrum Kultury w Tychach

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/80/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 marca 2014  r. w sprawie odwołania dyrektora samorządowej instytucji kultury pn. Miejskie Centrum Kultury w Tychach

24

ZARZĄDZENIE Nr 0050/79/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

25

ZARZĄDZENIE Nr 0050/78/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/77/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Gilów

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/76/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Czułowskiej

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/75/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/74/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych

30

ZARZĄDZENIE Nr 0050/73/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

31

ZARZĄDZENIE Nr 0050/72/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/71/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2013

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/70/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających stanowiących jednostki organizacyjne Gminy Tychy oraz powołania komisji przetargowej i biegłego

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/69/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres 3 lat

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/68/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres 3 lat

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/67/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Andersa

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/66/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 marca 2014r. w sprawie powołania Zespołu doradczego ds. bezpieczeństwa imprez masowych

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/63/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/62/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/61/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie realizacji przez Miasto usługi wywozu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z pokryć dachowych lub elewacji budynków stanowiących własność osób fizycznych

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/60/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach stanowiącej ul. Świerkową – Boczną

42

ZARZĄDZENIE NR 0050/59/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

43

ZARZĄDZENIE NR 0050/58/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy, na okres 7dni

Powrót