Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/366/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/277/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/365/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/364/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/363/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pn. „Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/362/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/361/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/360/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/358/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/357/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/356/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres do 3 lat.

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/355/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Targiela

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/354/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Hańczy

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/353/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 października 2014 r w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/352/14PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/351/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 października 2014 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/350/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 października 2014 r. w sprawie powołania komisji do wydzielenia i brakowania oświadczeń majątkowych Radnych Miasta Tychy, w związku z zakończeniem okresu przechowywania oświadczeń

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/349/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 października 2014r. w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Stefana Batorego 72-82.

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/348/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 października 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/347/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/346/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/345/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia13 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/344/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/343/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2014 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

24

ZARZĄDZENIE Nr 0050/342/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2014r. w sprawie działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2014/2015

25

ZARZĄDZENIE Nr 0050/341/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2014r. w sprawie przygotowania i prowadzenia akcji zimowej na ulicach, placach i drogach oraz stosowanych środków chemicznych na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2014/2015.

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/340/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 09 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/339/14 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia 08 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie alei Marszałka Piłsudskiego i Bielskiej oraz ulic: Dmowskiego i Sikorskiego w Tychach

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/338/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Mąkołowskiej

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/337/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 października 2014 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tychach nieruchomości położonej w Parku Miejskim przy ul. Edukacji w Tychach

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/336/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Jesiennej

31

ZARZĄDZENIE Nr 0050/335/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 października 2014 r. w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Tychy na 2015 rok

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/334/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres do 3 lat

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/333/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/332/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 października 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

Powrót