Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/228/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/227/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/226/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/225/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/224/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 września 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Tychy

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/223/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 września 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/222/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 września 2013 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/221/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 września 2013 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

9

ZARZĄDZENIE NR  0050/220/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 września  2013 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

10

ZARZĄDZENIE NR  0050/219/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 września 2013 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050/217/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 października 2011 r. w sprawie  powołania składu komisji dokonującej wizytacji lokalu przed dokonaniem wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/218/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 września 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/261/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Tychy

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/217/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 września 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/216/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 września 2013 r. w sprawie powołania komisji ds. wyłączenia dokumentacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/215/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach stanowiącej ul. Świerkową - Boczną

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/214/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 września 2013  r. w sprawie zmiany składu stałej Komisji przetargowej na zbycie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Miasta Tychy – miasta na prawach powiatu

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/213/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 września 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/212/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Jaroszowickiej

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/211/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Mysłowickiej  

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/210/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul.  Mysłowickiej

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/209/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 września 2013 r. w sprawie utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Tychy

Powrót