Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/182/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tychy na cele prowadzenia przedszkoli niepublicznych

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/181/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wyznaczenia jednostek Gminy Tychy do udziału we wspólnym przetargu na zakup energii elektrycznej w roku 2014

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/179/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji części działek nr: 5691/70 i 5696/70

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/178/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów w Tychach nieruchomości zajętych pasami drogowymi

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/177/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/176/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Bławatków

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/175/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Mysłowickiej

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/174/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Rymarskiej

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/173/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Beskidzkiej

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/172/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Tychach nieruchomości położonej w Tychach u zbiegu al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Uczniowskiej

12

ZARZĄDZENIE Nr 0050/171/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/170/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/169/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/132/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/168/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/167/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/166/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/165/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/164/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lipca 2013r. w sprawie wyznaczenia jednostek Gminy Tychy do udziału we wspólnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolniej ręki na dystrybucję energii elektrycznej w roku 2014

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/162/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/154/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/161/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyboru oferty na prowadzenie klubu muzycznego w Pasażu Kultury „Andromeda” przy Pl. Baczyńskiego w Tychach

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/160/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/132/12 z dnia 13.04.2012 r.

23

ZARZĄDZENIE Nr 0050/159/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

24

ZARZĄDZENIE Nr 0050/158/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/157/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/156/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki  nr 1382/25, położonej w Tychach przy ul. Żródlanej

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/155/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/154/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy.

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/153/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Powrót