Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/128/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/127/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/126/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 9 w Tychach

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/125/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie  powierzenia stanowisk dyrektorów przedszkoli, szkół i zespołów w Tychach

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/123/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/122/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/121/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/120/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r. w  sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w  układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/119/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/118/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie odwołania Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Tychach.

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/117/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/116/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i zespołów w Tychach

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/115/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/114/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/113/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/46/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2012/2013

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/112/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/45/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Sportu

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/111/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w  układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/110/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/109/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej przy ul. Bibliotecznej i Bohaterów Warszawy w Tychach

Powrót