Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/108/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/107/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia  2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/108/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia  18 maja 2011 r.

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/106/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/105/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/104/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej przy ul. Marzanny w Tychach

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/103/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/102/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/101/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 kwietnia 2013  r. w sprawie powołania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/100/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/500/09 prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 maja 2009 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/99/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/98/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 kwietnia 2013 r.  w sprawie powołania Zespołu do spraw nadania PKM Sp. z o.o. w Tychach oraz TLT Sp. z o.o. w Tychach statusu podmiotu wewnętrznego oraz zawarcia z tymi podmiotami umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/97/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Tychy na rok szkolny 2013/2014

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/96/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/95/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/94/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/93/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Uczniowskiej

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/92/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie korekty udziałów właścicieli  lokali w częściach wspólnych nieruchomości i prawie współużytkowania wieczystego gruntu oraz ujednolicenia okresu użytkowania wieczystego dla nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Bukowej 3.

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/91/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/90/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego położonej w Tychach przy ul. Kopernika

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/89/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Konfederatów Barskich

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/88/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 kwietnia  2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za rok 2012

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/87/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2012

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/86/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Tychach

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/85/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Jerzego Ziętka w Tychach

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/84/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/83/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach.

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/82/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na Budowę Hospicjum w Tychach

Powrót