Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/55/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/53/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

3

ZARZĄDZENIE  NR 0050/52/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. Estetyki Przestrzeni Miejskiej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/51/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/50/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/49/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/48/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2013–2041

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/47/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Modrzewiowej

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/46/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2012/2013

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/45/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie przekazania Osiedlu „F - 6” części działki nr 1428/57

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/44/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz właścicieli lokali znajdujących się w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Ojca Bocheńskiego 10-12, Pl. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 działki nr 5643/33 o powierzchni 62 m2

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/43/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie uchylenia Zarządzeń Prezydenta Miasta Tychy dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Stefana Batorego 22-28, Pl. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2 oraz nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Ojca Bocheńskiego 10-12, Pl. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/42/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/41/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/40/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/39/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/38/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Świerkowej

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/37/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Leszczynowej

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/36/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zasad naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/35/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/34/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych do oddawania w najem, dzierżawę, użyczenie działek gruntów, stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

Powrót