Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/321/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/320/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargu na wydzierżawianie gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/319/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/80/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej na zbycie w drodze przetargów ustnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/318/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/317/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/316/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/315/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Komisji ds. Estetyki Przestrzeni Miejskiej

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/314/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/313/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/312/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/311a/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury pn. Muzeum Miejskie w Tychach

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/311/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie powołania zespołu do spraw koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/310/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/309/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków i wysokości kosztów wynagrodzenia przedstawicieli (kuratorów) ustanowionych przez Sąd Rejonowy w Tychach dla osób nieobecnych i niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniach meldunkowych

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/308/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/307/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/306/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/305/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/304/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2014 – 2017 w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, działań na rzecz osób niepełnosprawnych

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/303/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/302/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Jedności

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/301/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Warszawskiej

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/300/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Warszawskiej

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/299/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Przemysłowej

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/298/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/297/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/296/13 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Wschodniej i Piaskowej w Tychach – etap pierwszy

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/295/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Lawendowej

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/294/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Tychach w roku 2014”

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/293/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 grudnia  2013 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości położonej w Tychach, przy ul. Kościelnej

Powrót