Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/292/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Mysłowickiej

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/291/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/290/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/289/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/288/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/287/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/286/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Myśliwskiej

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/285/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/284/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/283/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 1357/120, położonej w Tychach przy ul. Cielmickiej oraz ustalenia wywoławczego czynszu dzierżawnego do II przetargu

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/282/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego i bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu Gminy na cele budowy i wymiany istniejących sieci infrastruktury

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/281/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/135/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/280/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/279/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/278/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/277/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/276/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/275/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/274/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2014 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/273/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/272/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Bławatków

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/271/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/270/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Beskidzkiej

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/269/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Żorskiej

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/268/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 796/69 położonej w rejonie ulic Spacerowej i Małej Alei Róż ograniczonym prawem rzeczowym

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/267/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/266/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej na wydzierżawianie w drodze przetargów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/265/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 2409, położonej w Tychach przy ul. Zygmunta oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/264/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wyznaczenia na rok 2014 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/263/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Tychy regulaminu Programu "Aktywni 60+"

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/262/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 5 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Tychy regulaminu Programu "3+ Liczna Rodzina" 

Powrót