Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/261/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/260/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października  2013 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/259/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/132/12 z dnia 13.04.2012 r.

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/258/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/257/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/256/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/255/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/254/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/122/13 z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/253/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru właściwości organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminy Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/252/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2013 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opracowania wariantowych koncepcji przebiegu obwodnicy północnej części Tychów

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/251/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 października 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0151/583/09 z dnia 16 września 2009 r.

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/250/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 października 2013 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/249/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 października 2013 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050/191/13 z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach do oddawania w najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/248/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Dziewanny

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/247/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Lawendowej

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/246/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 października 2013 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Tychy oraz opłat za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/245/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 października 2013 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Placówki Pieczy Zastępczej „Kwadrat” w Tychach

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/244/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/243/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013 r.

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/242/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/241/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2013 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tychach nieruchomości położonej w Parku Miejskim przy ul. Edukacji w Tychach

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/240/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Rymarskiej

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/239/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Rymarskiej

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 238/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Mysłowickiej

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/ 237 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/132/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/236/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 października 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/235/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  4 października 2013 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050/178/13 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów w Tychach nieruchomości zajętych pasami drogowymi

28

ZARZĄDZENIE Nr 0050/234/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 października 2013 r. w sprawie działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2013/2014

29

ZARZĄDZENIE Nr 0050/233/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 października 2013 r. w sprawie przygotowania i prowadzenia akcji zimowej na ulicach, placach i drogach oraz stosowanych środków chemicznych na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2013/2014

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/232/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 października 2013 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/231/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Mysłowickiej

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/230/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Bławatków

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/229/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Warszawskiej

Powrót