Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/278/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Dziewanny

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/277/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Paprocańskiej

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/276/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako części działek nr 1357/120 i 1358/120, położonej w Tychach przy ul. Cielmickiej oraz ustalenia wywoławczego czynszu dzierżawnego do I przetargu

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/275/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/274/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/273/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/272/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/271/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność miasta Tychy na prawach powiatu dla klubów sportowych z siedzibą na terenie miasta Tychy

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/270/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Dziewanny

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/269/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Tychach w rejonie ul. Nowej i Zgody

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/268/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 wrzesień 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/267/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Tychach w rejonie ul. Mostowej

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/266/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 września 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Barona

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/265/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/9/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 stycznia 2011 r.

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/264/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 września 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/263/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/262/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Tychach w rejonie ul. Jodłowej

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/261/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Tychy

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/260/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 września 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury – instytucji artystycznej pn. „Teatr Mały” w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/259/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Jałowcowej

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/258/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/132/12 z dnia 13.04.2012 r.

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/257/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 września 2012 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej dla przyznania stypendium miasta Tychy dla uczniów szkół tyskich pod nazwą „Tyskie Orły”

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/256/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/255/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2012 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/254/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/253/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 września 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

Powrót