Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/225/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/224/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/223/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/222/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Agaty Mróz - Olszewskiej w Tychach

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/221/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Tychach

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/220/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach, przy ul. Nałkowskiej 6, stanowiącej własność gminy

7

ZARZĄDZENIE 0050/219/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/218/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/122/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Ciasnej 1

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/217/12 PREZYDENTA MIASTA  TYCHY z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości położonej w Tychach, przy ul. Nałkowskiej 6

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/216/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/215/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/214/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/213/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/212/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przyjęcia regulaminu udzielenia zamówienia publicznego oraz trybu pracy komisji przetargowej w postępowaniu pn.: „Modernizacja stadionu miejskiego wraz z wyposażeniem”

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/211/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia akcji APRG S.A. w Tychach oraz weksla in blanco wystawionego przez "KEM" Sp. z o.o.

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/210/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie przeznczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/209/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu lokali mieszklanych o niskim stopniu nasłonecznienia.

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/208/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/207/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/206/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/146/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2012 r.

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/205/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Tychach

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/204/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. M. Curie - Skłodowskiej w Tychach.

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/203/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2012 – 2014

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/202/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia stawki opłaty wnoszonej przez właścicieli, których zwierzęta zostały odłowione na terenie Miasta Tychy

Powrót