Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/201/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/200/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/199/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/198/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

5

 ZARZĄDZENIE Nr 0050/197/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/196/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/195/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o  przyznanie stypendium miasta Tychy dla uczniów szkół tyskich pod nazwą „Tyskie Orły”

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/194/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie odpłatności za pobyt i posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach, ul. Batorego 57

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/193/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach.

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/192/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów przedszkoli, szkół i zespołów w Tychach

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/191/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Tychach

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/190/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I – IV szkoły podstawowej, klas I – IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas I szkoły ponadgimnazjalnej oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2012/2013

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/189/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/188/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji do przejęcia dokumentacji i mienia od zniesionych jednostek pomocniczych

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/187/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyskie Linie Trolejbusowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/186/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyskie Linie Trolejbusowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/185/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/184/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/183/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie przekazania w administrowanie Przedszkolu Publicznemu nr 9 części działki nr 1742/90

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/182/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wydzierżawienia i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości położonej na terenie Parku Miejskiego przy Urzędzie Miasta, stanowiącej szalet publiczny wraz z dojściem

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/181/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Tychach

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 czerwca 2012 r. w sprawie odwołania dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Tychach

Powrót