Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/363/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Budowlanych

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/362/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Leszczynowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/361/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/360/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/359/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/358/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/357/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/356/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/355/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach do oddawania w najem lub dzierżawę działek, gruntów, stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIA NR 0050/354/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Filaretów 5

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/353/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie odpłatności za pobyt i posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” w Tychach przy ul. Batorego 57

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/352/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przekazania Osiedlu „Stare Tychy” części działki nr 221/75

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/351/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy al. Niepodległości

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/350/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie udostępniania danych z bazy informatycznej ewidencji ludności miasta Tychy - KSAT

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/349/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050/30/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wraz z późniejszymi zmianami

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/348/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/347/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/346/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/345/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/704/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 marca 2010 r.

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/344/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/343/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/332/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie odwołania Dyrektora Teatru Małego

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/342/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Leszczynowej

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/341/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Leszczynowej

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/340/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Świerkowej - Bocznej

25

ZARZĄDZENIE Nr 0050/339/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/338/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Przejazdowej

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/337/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Leszczynowej

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/336/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Głównej

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/335/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Zespołu ds. łagodzenia skutków zwolnień grupowych w Fiat Auto Poland S.A. Zakład Tychy

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/334/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/333/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie powołania dyrektora Teatru Małego w Tychach – samorządowej artystycznej instytucji kultury

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/332/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie odwołania Dyrektora Teatru Małego w Tychach

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/331/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Głównej

Powrót