Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/330/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zawieszenie kabli teletechnicznych na słupach oświetlenia ulicznego stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/329/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/328/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/327/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/326/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/325/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Prześwit

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/324/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/85/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/323/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/322/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/321/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/320/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

12

ZARZĄDZENIE Nr 0050/319/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/318/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Glińczańskiej

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/317/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Stokrotek

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/316/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ul. Myśliwskiej

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/315/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowej położonej w Tychach, przy ul. Sadowej

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/314/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie wysokości opłat oraz zasad umieszczania reklam poza pasem drogowym na terenach stanowiącym mienie komunalne miasta Tychy, a także wysokości opłat za umowne korzystanie z tablic reklamowych zainstalowanych na przystosowanych do tego słupach oświetleniowych

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/313/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej przy ul. Gilów w Tychach

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/312/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/311/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012 r.

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/310/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/309/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2013 - 2041 oraz w sprawie budżetu miasta Tychy na 2013 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/308/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania pomieszczeniami tymczasowymi

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/307/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu  w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Czystej 3-7

Powrót