Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/201/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/200/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/199/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfiakcji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/198/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: powołania składu Zespołu Koordynującego ds. Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/197/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  27 września 2011 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej dla przyznania stypendium miasta Tychy dla uczniów szkół tyskich pod nazwą „Tyskie Orły"

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/196/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/190/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/195/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/194/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 września 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/193/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/192/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/191/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 września 2011 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/190/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. 

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/189/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/135/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Tychy

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/188/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

15

ZARZĄDZENIE  Nr 0050/187/11  PREZYDENTA MIASTA TYCHY z  dnia 15 września 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/186/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 września 2011 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/185/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 września 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

18

ZARZĄDZENIE 0050/184/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania i organizacji Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/183/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/119/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/182/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/859/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Tychy oraz opłat za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego

Powrót