Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/181/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2011 r. w sprawie wysokości stawki czynszu dzierżawnego gruntu zajętego pod garaże przy ulicy Konecznego

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach  

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/179/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/178/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/177/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/176/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy, planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/175/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/174/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej „ŚRÓDMIEŚCIE” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/173/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/172/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki oraz przyjęciu regulaminu jej pracy.

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/171/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/170/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/169/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/168/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie przekazania Osiedlu „Stare Tychy” części działki nr 1291/64 położonej w Tychach przy ul. Damrota

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/167/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/166/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/165/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2011 r.w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/164/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 sierpnia 2011 r.w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/163/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151/560/09 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Tychy ( z późn.zm.)

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/162/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 sierpnia 2011 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/161/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 sierpnia 2011 r.w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Powrót