Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/160/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji ds. wyłączenia dokumentacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/159/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/157/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/156/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/155/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach do zawierania umów dzierżawy z niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, utworzonymi w związku z restrukturyzacją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/154/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/153/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Agaty Mróz - Olszewskiej w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/152/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/151/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku, w zakresie ekologii i ochrony zwierząt

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/150/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2011 r.w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychyna 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/149/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/148/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/147/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 5 w Tychach

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/146/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie przekazania Osiedlu „Stare Tychy” działki nr 2812/86

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/145/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej, klas I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III gimnazjum oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r.- „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2011/2012

Powrót