Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/97/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach wprowadzonych Zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy nr 0151/100/06 z dnia 12 czerwca 2006 r.

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/96/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151/682/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/95/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/94/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/93/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/92/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/91/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/90/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/89/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie aktualizacji „Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Tychy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny” oraz udziału w tym procesie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Tychy, jednostek organizacyjnych miasta oraz spółek prawa handlowego z udziałem miasta

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/88/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/36/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/86/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2010/2011

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/85/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 0151/398/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/84/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących własność miasta Tychy na prawach powiatu dla stowarzyszeń kultury fizycznej z siedzibą na terenie miasta Tychy

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/83/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/82/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/81/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 kwietnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Tychach do przygotowania, przeprowadzenia oraz opracowania wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/80/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji ds. Estetyki Przestrzeni Miejskiej

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/79/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych w Tychach

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/78/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/3/11 Prezydenta Miasta z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingów strzeżonych do parkowania usuniętych pojazdów

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/77/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na Budowę Hospicjum w Tychach

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/76/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach za rok 2010

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/75/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/74/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli stanu technicznego i prawnego budowli ochronnych kategorii II–iej dla ludności, administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych oraz Miejski Zarząd Oświaty i zarejestrowanych w ewidencji budownictwa ochronnego miasta Tychy.

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/73/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2010

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/72/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Tychy na rok szkolny 2011/2012

26

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 71 /11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

27

ZARZĄDZENIE Nr 0050/70/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/69/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. związanych ze wsparciem kandydatury miasta Katowice w staraniach o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/68/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Żłobka Miejskiego – jednostka organizacyjna Miasta Tychy

Powrót