Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/38/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna, z siedzibą w Tychach przy ul. Kopernika 6

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/36/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zasad naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/35/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/34/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/33/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/32/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/29/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2011 r. sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/25/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 lutego 2011 r.

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/28/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/698/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 marca 2010 r.

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/26/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy Nr 0151/698/10 z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/25/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Tychy

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/22/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zmian planu wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/21/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej świadczących usługi w zakresie ochrony zdrowia w 2011 roku

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/20/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/10/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2011r.

Powrót