Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/241/11 PREZYDENTA MIASTA  TYCHY  z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie korekty udziałów właścicieli lokali w częściach wspólnych nieruchomości  oraz zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Stefana Batorego 22-28, ulicy  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2 oraz nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Ojca Bocheńskiego 10-12, ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/240/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej  nr 45/II oraz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 44/II gruntu przyległego do nieruchomośći położonej w Tychach przy ulicy Ojca Bocheńskiego 10-12, ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1, ulicy Stefana Batorego 22-28, ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/239/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie połączenia nieruchomośći położonej w Tychach przy ulicy Stefana Barorego 22-28, ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2 oraz nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Ojca Bocheńskiego 10-12, ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 1 w jedną całość

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/238/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/237/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/236/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/235/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r. w układzie do działów, rodziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/234/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

9

ZARZĄDZENIA NR 0050/233/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.  w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/232/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  22 listopada 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011-2044

11

Zarządzenie Nr 0050/231/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia  "Karty Projektu"

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/230/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/229/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

14

ZARZĄDZNIE NR 0050/228/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2012-2040 oraz w sprawie budżetu miasta Tychy na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/227/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 listopada 2011 r.  w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/226/11  PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Tychy oraz opłat za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego  

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/225/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawki czynszu dzierżawnego gruntu stanowiącego własność Miasta TYCHY, z przeznaczeniem na posadowienie nośników reklamowych

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/224/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie korekty udziałów właścicieli lokali w częściach wspólnych nieruchomości oraz zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej Tychach przy ulicy Ojca Bocheńskiego 15-19

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/223/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 4 listopada 2011 r.  w sprawie korekty udziałów właścicieli lokali w częściach wspólnych nieruchomości oraz zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej  w Tychach przy ulicy Ojca Bocheńskiego 9-13

Powrót