Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/222/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2011 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tychach

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/221/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

Zarządzenie Nr 0050/220/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/219/11  PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2011 r.  w sprawie wyznaczenia na rok 2012 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

5

Zarządzenie Nr 0050/218/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2011 r.  w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011  r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/217/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: powołania składu komisji dokonującej wizytacji lokalu przed dokonaniem wpisu do rejestracji żłobków i klubów dziecięcych

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/216/11  PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 25 października 2011 r.  w sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tychach nieruchomości położonej w Parku Miejskim przy ul. Edukacji, w Tychach

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/215/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2011–2044

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/214/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 24 października 2011 r.  w sprawie wysokości opłat z tytułu służebności przesyłu oraz służebności gruntowej polegającej na przeprowadzeniu urządzeń infrastruktury technicznej

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/213/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 21 października 2011 r.  w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/212/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 października 2011 r.  w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0151/268/08 w sprawie utworzenia elektronicznej skrzynki podawczej i obsługi dokumentów elektronicznych 

12

ZARZĄDZENIE Nr 0050/211/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

13

ZARZĄDZENIE Nr 0050/210/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/209/11  PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 14 października 2011 r.  w sprawie przygotowania i prowadzenia akcji zimowej na ulicach, placach i drogach oraz stosowanych środków chemicznych na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2011/2012

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/208/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 października 2011 r. w sprawie działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2011/2012

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/207/11  PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 7 października 2011 r.  w sprawie trybu i terminów przekazywania pobranych dochodów przez podległe jednostki budżetowe

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/206/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 października 2011 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/205/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 października 2011 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2011 r.

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/204/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 6 października 2011 r.  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/190/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/203/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 4 października 2011 r.  w sprawie zwiększenia dotacji celowej na Budowę Hospicjum w Tychach

21

ZARZĄDZENIA NR 0050/202/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY  z dnia 4 października 2011 roku  w sprawie przekazania w administrowanie stadionu miejskiego w Tychach

Powrót