Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0151/188/07
Kategoria Zarządzenia Prezydenta Miasta
Kadencja 2006 - 2010
Numer porządkowy 188
Rok porządkowy 2007
Miesiąc porządkowy 10
Numer aktu 0151/188/07
Tytuł

ZARZĄDZENIE NR 0151/188/07 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2007 r. w sprawie sposobu podawania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej

Podpisane przez Dziuba Andrzej - Prezydent Miasta
Data uchwalenia/podpisania 2007-10-31
Data wejścia w życie 2007-10-31
Data uchylenia 2010-03-31
Uchylone przez
Załączniki
Podmiot udostępniający informacjęUrząd Miasta Tychy
Osoba odpowiedzialna za informacjęDolińska Bożena
Osoba wprowadzająca informacjęJanuszewska-Kleta Lucyna
  1. 2015-08-27 10:27:27 Tur Anna - Edycja istniejącej informacji
  2. 2013-09-18 08:09:26 Hawrylak Anita - Edycja istniejącej informacji
Powrót