Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/359/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 30 września 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 891/19

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/357/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/356/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/355/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2021 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/354/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Beskidzkiej

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/353/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/352/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/193/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad oraz trybu postępowania w zakresie preferencyjnej sprzedaży lokali na rzecz najemców

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/351/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności w nieruchomościach położonych w Tychach przy al. Marszałka Piłsudskiego

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/350/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 27 września 2021 roku w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania wniosków o bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu Skarbu Państwa na cele budowy, wymiany lub likwidacji istniejących sieci infrastruktury oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/349/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 27 września 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/13/13 z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie przekazania w administrowanie działek nr 2157/134, 2155/134

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/348/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 27 września 2021 r. w sprawie przekazania w administrowanie działki nr 4535/26

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/347/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 21 września 2021  r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów działek nr 1130/4 i 1934/31

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/346/2021 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powołania Zespół ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Tychy 2021-2027+

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/345/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 17 września 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 935/122, 69

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/344/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 17 września 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5267/33, 4151/33, 4066/33, 5801/33

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/343/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 17 września 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1070/120

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/342/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 17 września 2021 r. w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania wniosków o bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu Gminy na cele budowy, wymiany lub likwidacji istniejących sieci infrastruktury oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/341/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie udziału w prawie własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1417/57 i 1421/57 położonej w Tychach przy ul. Frycza Modrzewskiego

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/340/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu zdrowia publicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia 2021-2025 w ramach celu operacyjnego: nr 1 Profilaktyka nadwagi i otyłości, nr 3 Promocja zdrowia psychicznego.  I Cel Główny Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego do roku 2022 (MPOZP) Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym  Cel szczegółowy Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/339/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2021 r. w sprawie Regulaminu przyznawania „Patronatu Prezydenta Miasta Tychy”

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/338/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Zacisze

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/337/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 0050/298/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap II

23

ZARZĄDZENIE Nr 0050/336/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

24

ZARZĄDZENIE Nr 0050/335/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/334/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 września 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 3060/90

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/333/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 września 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 473/48, 474/48, 436/44, 1782/90, 1779/90 i 1794/44

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/332/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 września 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 77/23

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/331/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 września 2021 r. w sprawie wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy w szkołach i placówkach oświatowych

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/330/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 września 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Trzy Stawy 2-4-6, ul. Grota-Roweckiego 25-27-29 i  ul. Barona 16 w Tychach,  wynajmowanych przez Gminę Miasta Tychy od Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

 

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/329/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 września 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Tychy

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/328/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4067/68, położonej w Tychach przy ul. Żorskiej

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/327/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 8 września 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4155/14

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/326/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 8 września 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4264/83

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/325/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 8 września 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 77/23

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/324/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 8 września 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 3405/5

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/323/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 8 września 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4155/14

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/322/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 8 września 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 6205/106

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/321/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 8 września 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach w rejonie ul. Oświęcimskiej, stanowiącej część działki nr 1263/23

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/320/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 8 września 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 3707/60

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/319/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 3 września 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 921/7, 804/31

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/318/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2021r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs

42

ZARZĄDZENIE NR 0050/317/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2021r. w sprawie zasad gospodarowania tymczasowymi pomieszczeniami

43

ZARZĄDZENIE NR 0050/316/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2021 r w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Tyski Sport Spółkę Akcyjną w Tychach

Powrót