Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/278/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. koordynowania i monitorowania przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszaru nowego miasta Tychy

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/277/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/276/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/275/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie zmian planu dochodów i wydatków miasta Tychy na 2021 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/274/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/273/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/272/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lipca 2021 r. zmiana zarządzenia w sprawie wskazania osoby wykonującej obowiązki kierownika Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach/pełnomocnika Prezydenta

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/271/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/270/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/269/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/268/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie określenia lokali i harmonogramu w których udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja w roku 2021 oraz w sprawie określenia szczególnych zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego podczas stanu epidemii COVID - 19

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/267/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/266/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej  położonej w Tychach w rejonie ul. Sielskiej, stanowiącej część działki nr 99/19 i 77/23

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/265/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej  położonej w Tychach przy ul. Żorskiej, stanowiącej część działki nr 2873/82

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/264/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY 19 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 726/6

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/263/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1088/120

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/262/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 6205/106 i 1440/106

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/261/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/260/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/259/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej 

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/257a/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Wałowej stanowiącej część działki nr 1251/40

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/257/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 621/16, 1450/14

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/256/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lipca2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/255/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/254/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/253/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 9 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Balladyny

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/252/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Urbanowickiej

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/251/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ulicy Urbanowickiej

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/250/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 9 lipca 2021 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów działki nr 2168/17

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/249/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 9 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 256/2, 259/2, 262/2, 265/2, 310/3, 270/10, 272/11

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/248/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 9 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1769/21 i 1759/21

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/247/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 9 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 6205/106 i 1440/106

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/246/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 9 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 2873/82

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/245/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie powołania składu oraz określenia trybu pracy Komisji Oceniającej wnioski o udzielenie dotacji z budżetu miasta Tychy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Tychy

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/244/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 9 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 856/788

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/243/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 9 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 621/16

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/242/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 9 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5585/70

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/241/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach u zbiegu ulic: Wspólnej i Długiej, składającej się z części działki nr 584/4 oraz z działki nr 579/1

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/240/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 8 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4775/17

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/239/2021 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 6 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Tychach przy ulicy Poprzecznej

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/238/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach

42

ZARZĄDZENIE NR 0050/237/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 005/11/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Miasta Tychy na rok 2021

43

ZARZĄDZENIE NR 0050/236/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 5 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5713/103 i 1441/103

44

ZARZĄDZENIE NR 0050/235/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 5 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Gruszowej, stanowiącej część działki nr 5677/112

45

ZARZĄDZENIE NR 0050/234/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 5 lipca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach w rejonie ul. Jankowickiej, stanowiącej część działki nr 4264/83

46

ZARZĄDZENIE NR 0050/233/2021 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców prowadzących żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów

47

ZARZĄDZENIE NR 0050/232/2021 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 5 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Tychach przy ulicy Przejazdowej

48

ZARZĄDZENIE NR 0050/231/2021 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 5 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Tychach przy ulicy Żorskiej i ul. Nowej

49

ZARZĄDZENIE NR 0050/230/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 2 lipca 2021 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów działki nr 5275/58

Powrót