Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/229/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Tychach przy ul. Dzwonkowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/228/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2021r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/227/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/226/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/225/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie wskazania osoby wykonującej obowiązki kierownika Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach/pełnomocnika Prezydenta

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/224/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/223/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Oczyszczalnia Ścieków Czułów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/222/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2256/59, położonej w Tychach przy ul. Bocznej

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/221/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/220/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 21 czerwca 2021 roku w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów działki nr 404

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/219/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z  21 czerwca 2021  r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/132/21 z 8.04.2021 r. 

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/217/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 17 czerwca 2021 dnia r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/216/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/215/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/87/21 Prezydenta Miasta z 15 marca 2021 roku w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/214/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie zmian w planiewydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/213/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/212/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej „Śródmieście” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/211/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 czerwca 2021  r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/210/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/262/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn. „Z profilaktyką na Ty – eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/209/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Tyskiego Domu Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” w Kobiórze

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/208/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 25 maja 2021 r., na realizację zadań publicznych w 2021 roku

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/207/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/205/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 2 czerwca 2021 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów nieruchomości położonych w Tychach

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/204/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/203/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/202/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Powrót