Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/200/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających stanowiących jednostki organizacyjne Gminy Tychy oraz powołania komisji przetargowej

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/199/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie powołania Dyrektora Tyskiego Domu Pomocy Społecznej „Dobre Miejsce” z siedzibą w Kobiórze

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/198/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4535/26, położonej w Tychach przy ul. Harcerskiej

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/197/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 31 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Sadowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/196/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/195/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/194/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora  Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/193/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 28 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Chałupniczej

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/192/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 27 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 703/1

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/191/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 27 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 703/1

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/190/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 27 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 703/1

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/189/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 27 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 3297

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/188/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 27 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 3060/90

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/187/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 27 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5745/56 i 4202/56

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/186/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 27 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Piaskowej, stanowiącej część działek nr 5707/103, 5713/103, 1440/106, 1441/103

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/185/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 27 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1810/90

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/184/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/182/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/181/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 20 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5703/103, 5705/103, 5707/103 i 5713/103

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 20 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 2873/82

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/179/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 20 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 882/4

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/178/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 20 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4211/74 i 4213/74

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/177/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 39 położonego w Tychach przy ulicy Turkusowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/176/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 19 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1440/106 i 1441/103

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/175/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1416/454

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/174/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 709/17

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/173/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 293/59, 337/59

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/172/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie rewitalizacji

29

ZARZĄDZENIE Nr 0050/171/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

30

ZARZĄDZENIE Nr 0050/170/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/169/2021 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury Egzekucji niepodatkowych należności budżetowych w prowadzonych przez Miasto Tychy publicznych placówkach wychowania przedszkolnego

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/168/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 12 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Żorskiej, stanowiącej część działki nr 2873/82

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/167/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 12 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Żorskiej, stanowiącej część działki nr 2873/82

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/166/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 12 maja 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Żorskiej, stanowiącej część działki nr 2873/82

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/165/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie Planu Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta Tychy

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/164/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Tychach stanowiącej działkę nr 1864/17

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/163/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Jaskrów, Dzwonkowej i Cmentarnej oraz Cmentarza Komunalnego w Tychach - etap I

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/162/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/161/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/8/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy na rok szkolny 2020/2021

Powrót