Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/160/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 30 kwietnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Mąkołowskiej, stanowiącej część działek nr 3523/56 i 5745/56

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/159/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów  nieruchomości położonych w Tychach

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/158/21PREZYDENTA MIASTA TYCHYz 30 kwietnia 2021 rokuw sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 703/1

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/157/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/156/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/155/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/154/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej MEGREZ Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/153/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 77/23, 99/19

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/152/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Tychach stanowiącej część działki nr 1717/90

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/151/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2402/2, położonej w Tychach w rejonie ul. Spokojnej i ul. Długiej

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/150/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021-2031

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/149/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 26 kwietnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 2661/1

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/148/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5683/106, położonej w Tychach przy ul. Świerkowej

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/147/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/146/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/145/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 16 kwietnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Cedrowej, stanowiącej część działki nr 92

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/144/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 16 kwietnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 92

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/143/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 16 kwietnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5257/19

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/142/2021 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia i organizacji Punktów Szczepień Powszechnych (PSP) przeciwko COVID-19 oraz powołania Zespołu ds. Organizacji Punktów Szczepień Powszechnych (PSP) przeciwko COVID-19

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/141/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 kwietnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1899/91

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/140/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/139/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu naboru i realizacji projektu grantowego pn. „Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.6. Czyste powietrze, poddziałanie 4.6.1. Czyste powietrze – konkurs nr RPSL.04.06.01–IZ.01–24–403/21 (formuła grantowa)

23

ZARZĄDZENIE Nr 0050/138/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

24

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/136/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1934/31, położonej w Tychach przy ul. Przemysłowej

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/135/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 13 kwietnia roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 953/22

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/134/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 8 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/133/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 8 kwietnia 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 16

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/132/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/57/20 z 2.03.2020 r.

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/131/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 8 kwietnia 2021 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów nieruchomości położonych w Tychach

Powrót