Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/130/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2020

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/129/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miejskiego w Tychach za rok 2020

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/128/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Tychach za rok 2020

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/127/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach za rok 2020

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/126/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy za rok 2020

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/125/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/124/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyskie Linie Trolejbusowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/123/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawki czynszowej dla lokali znajdujących się w nieruchomości przy ul. Edukacji 11 - Centrum Usług Społecznościowych przeznaczonych dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Wrzos” oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/122/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/121/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/120/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/119/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2020 rok

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/118/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 29 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Piaskowej, stanowiącej część działki nr 5902/106

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/117/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 29 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Piaskowej, stanowiącej część działek nr 1440/106, 1441/103, 5713/103, 5709/103

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/116/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 29 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1393/20

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/115/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna, z siedzibą w Tychach przy ul. Kopernika 6

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/114/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/113/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/111/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/110/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Tychach

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/109/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/108/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/107/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego nr 4 w Tychach

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/106/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty w Tychach

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/105/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora  Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Rafała Pomorskiego w Tychach

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/104/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Tychach

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/103/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/102/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2021 r.  w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/101/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 26 w Tychach

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/100/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 22 w Tychach

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/99/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 21 im. Janusza Korczaka w Tychach

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/98/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/97/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 1 w Tychach

34

ZARZĄDZENIE Nr 0050/96/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/95/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/295/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 października 2020r. w sprawie określenia form i trybu przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/94/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie określenia form i trybu przekazywania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Gminy Tychy

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/93/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 23 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1328/22

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/92/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Tychy”

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/91/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 18 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4803/59

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/90/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 18 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 3875/33

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/89/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 18 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4695/60, 3766/60

42

ZARZĄDZENIE NR 0050/88/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 17 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5713/103

43

ZARZĄDZENIE NR 0050/87/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych  na rzecz najemców

44

ZARZĄDZENIE NR 0050/86/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

45

ZARZĄDZENIE NR 0050/85/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

46

ZARZĄDZENIE NR 0050/84/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

47

ZARZĄDZENIE Nr 0050/83/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca2021r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

48

Zarządzenie Nr 0050/82/21 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

49

Zarządzenie Nr 0050/81/21 w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/65/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 marca 2020 w sprawie wprowadzenia Regulaminu rocznych wyróżnień Prezydenta Miasta Tychy za wybitne osiągnięcia sportowe lub za szczególną aktywność w działalności sportowej oraz powołania Kapituły Wyróżnień

50

ZARZĄDZENIE NR 0050/80/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 10 marca 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 3780/70

51

ZARZĄDZENIE NR 0050/79/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie: ul. Armii Krajowej, al. Piłsudskiego, ul. Beskidzkiej i linii kolejowej nr 179 w Tychach

52

ZARZĄDZENIE NR  0050/78/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/237/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 lipca 2019 r., w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

53

ZARZĄDZENIE NR 0050/77/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu wyboru realizatora zadania w ramach otwartego konkursu z zakresu zdrowia publicznego

54

ZARZĄDZENIE NR 0050/76/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, realizację działań termomodernizacyjnych oraz montażu instalacji OZE w budynkach indywidualnych  w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy.

55

ZARZĄDZENIE NR 0050/75/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1130/4, położonej w Tychach przy ul. Miodowej

56

ZARZĄDZENIE NR 0050/74/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 marca 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/62/19 Prezydenta Miasta Tychy w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz ustalenia regulaminu działania

Powrót