Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/440/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/439/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/438/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wysokości opłat oraz zasad postępowania w sprawie umieszczania reklam poza pasem drogowym na nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Tychy oraz nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Tychy, których organem reprezentującym jest Prezydent Miasta Tychy wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

4

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050/437/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie powołania składu oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji opiniującej wnioski o przyznanie wsparcia finansowego na realizację projektu w zakresie rozwoju sportu w Mieście Tychy na 2022 rok

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/436/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 29 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1054/65

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/435/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 25 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 658/13, 610/13

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/434/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz zmian planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/433/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 25 listopada 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na poszerzenie zakresu odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/432/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kampanii edukacyjnej p.n.  „Choinka z pozytywną energią”

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/431/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 24 listopada 2021 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów działki nr 4324/171

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/430/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2021 r. sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania wniosków o bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu Gminy na cele budowy, wymiany lub likwidacji istniejących sieci infrastruktury oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

12

ZARZĄDZENIE Nr 0050/429/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia procedury rozpatrywania wniosków o bezprzetargowe wydzierżawienie gruntu Skarbu Państwa na cele budowy, wymiany lub likwidacji istniejących sieci infrastruktury oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/428/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 23 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 5620/70

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/427/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Tychy

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/426/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5929/26, położonej w Tychach przy ul. Owczarskiej

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/425/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5928/26, położonej w Tychach przy ul. Owczarskiej

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/424/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/423/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/422/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2021 - 2031

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/421/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2021r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Tychy.

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/420/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

22

ZARZĄDZENIE Nr 0050/419/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/418/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/417/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2022 - 2032

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/416/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2021 r.w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/415/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę / najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Tychy - miasta na prawach powiatu oraz opłat za korzystanie z nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa bez tytułu prawnego

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/414/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie wysokości stawek czynszu za dzierżawę / najem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Tychy oraz opłat za korzystanie z nieruchomości gruntowych Gminy Miasta Tychy bez tytułu prawnego

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/413/2021 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 5 listopada 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/120/20 Prezydenta Miasta Tychy z 22 lipca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Brzoskwiniowej

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/412/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 4 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1645/83 i 1972/83

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/411/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 4 listopada 2021 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości gminnej położonej w Tychach przy ul. Lawendowej, stanowiącej część działek nr 2661/1 i 2909/1

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/410/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu na terenie miasta Tychy w 2022 roku punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

32

ZARZĄDZENIE Nr 0050/409/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2021 r.

33

ZARZĄDZENIE Nr 0050/408/21 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Tychy na 2022 rok

Powrót