Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/290/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia warunków i wysokości kosztów wynagrodzenia przedstawicieli i kuratorów ustanowionych przez Sąd Rejonowy w Tychach dla osób nieobecnych i niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniach meldunkowych oraz podatkowych

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/289/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/288/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/287/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/286/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. koordynowania i rozwoju przestrzeni publicznej dla ruchu pieszego w mieście Tychy

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/285/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla pracowników Urzędu Miasta Tychy w ramach realizacji projektu pn. „Z profilaktyką na Ty – eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy”

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/284/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/367/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie wyznaczenia na rok 2020 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/283/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/282/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz planu finansowego rachunku środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/281/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 września 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/280/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/279/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 września 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do wyrażania zgody na zatrudnienie w szkole lub placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/278/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 18 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 257/188 i 225/188

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/277/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 18 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 4213/74

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/276/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 18 września 2020 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów nieruchomości położonych w Tychach

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/275/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  16 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogowej przez nieruchomość gruntową będącą własnością Gminy Tychy

17

ZARZĄDZENIE Nr 0050/274/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

18

ZARZĄDZENIE Nr 0050/273/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/272/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 września 2020r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła, realizację działań termomodernizacyjnych oraz montażu instalacji OZE w budynkach indywidualnych  w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/271/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 11 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1403/90 i 1810/90

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/270/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 11 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 3042/58 i 4952/58

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/269/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 11 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 2603/5

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/268/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 11 września 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 277/188

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/267/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej, położonej w Tychach przy ul. Zacisze i ul. Beskidzkiej

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/266/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 września 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/31/20 z 5 lutego 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zbycie w drodze przetargów  nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tychy lub Skarbu Państwa

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/265/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 8 września 2020 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów nieruchomości położonych w Tychach

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/264/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 8 września 2020 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach do oddawania w najem, dzierżawę lub użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tychy, a będących w administrowaniu Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/263/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działki nr 1901/45 i 1900/45, położone w Tychach przy ul. Damrota

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/262/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Z profilaktyką na Ty – eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miasta Tychy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Powrót