Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/261/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/260/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 19 w Tychach

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/259/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022na rok szkolny 2020/2021

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/259/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022na rok szkolny 2020/2021

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/258/20  PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031 

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/257/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy  na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/256/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/255/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/439/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług w jednostkach organizacyjnych Miasta i komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Tychy

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/254/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/253/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/252/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/251/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 19 w Tychach

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/250/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 21 sierpnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 3586/26

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/249/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 21 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonych w Tychach  

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/248/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 20 sierpnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości ozn. nr 1055/2

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/247/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  20 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu głosowania na projekty mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/246/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/180/17 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/245/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/244/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 sierpnia2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/243/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 sierpnia 2020 r. w sprawie przekazania w administrowanie działek nr 3730/77, 2170/77, 4030/77

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/242/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w latach 2020-2025

22

ZARZĄDZENIE Nr 0050/241/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy  na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

23

ZARZĄDZENIE Nr 0050/240/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/239/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/238/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/237/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/236/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/235/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/234/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 19 w Tychach

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/233/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 sierpnia 2020r. w sprawie wyznaczenia jednostek Gminy Tychy do udziału we wspólnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dystrybucję energii elektrycznej w latach 2021 - 2023

Powrót