Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2018 - 2023
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/232/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej TYSKI SPORT Spółki Akcyjnej w Tychach

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/232a/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2020 r w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z usług publicznych świadczonych przez Tyski Sport Spółkę Akcyjną w Tychach

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/231/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2020 - 2031

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/230/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy  na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/229/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/228/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania strategii rozwoju sportu miasta Tychy na lata 2021 – 2025

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/227/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 29 lipca 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/149/19 z 25.04.2019 r. 

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/226/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 6143/74, położonej w Tychach przy ul. Jaskółczej

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/225/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu określającego zasady konkursu dla tyskich publicznych szkół ponadpodstawowych pn. „Młodzieżowy Budżet Obywatelski"

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/224/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/223/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Brzoskwiniowej

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/222/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Brzoskwiniowej

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/221/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Brzoskwiniowej

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/220/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lipca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Brzoskwiniowej

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/219/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 19 w Tychach

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/218/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/217/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/216/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/215/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Oczyszczalnia Ścieków Czułów Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/214/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 21 lipca 2020 roku w sprawie rozwiązania prawa użytkowania działki nr 4199/55

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/213/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy  na 2020r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

22

ZARZĄDZENIE Nr 0050/212/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/211/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/210/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/209/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/208/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/207/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego 29 czerwca 2020 r., na realizację zadań publicznych w 2020 roku

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/206/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie przekazania w administrowanie Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów nieruchomości położonych w Tychach

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/205/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z 14 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej garażu nr 203 położonego w Tychach przy ulicy Begonii wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/204/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5904/85, położonej w Tychach przy al. Jana Pawła II

31

ZARZĄDZENIE Nr 0050/203/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2020 r.

32

Zarządzenie nr 0050/202/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Tychach przy al. Bielskiej stanowiącą działkę nr 3153/50

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/201/2020 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu nr 0050/186/2020 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25.06.2020 r. w sprawie aktualizacji planu zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla miasta Tychy

34

Zarządzenie nr 0050/200/20 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 4716/20

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/199/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej TYSKI SPORT Spółki Akcyjnej w Tychach

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/198/20 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyskie Linie Trolejbusowe Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

Powrót